Kurzy a zaškolenia

Kurzy a zaškolenia

Základné kurzy zvárania

 - Zváranie elektrickým oblúkom ručne obalenou elektródou  ZK 111-1 (Z-E1), od 295,-eur, trvanie od 10 dní

 - Zváranie plameňom ZK 311-1 (Z-G1), od 349,-eur, trvanie od 15 dní

 - Zváranie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou ( CO2 ) MIG/MAG ZK 135-1 (Z-M1), od 295,-eur, trvanie od 10 dní

 - Zváranie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou ( Argón ) MIG/MAG

     vysokolegovaných koróziivzdorných ocelí - nerezy ZK 135-8 ( Z-M3 ) od 439,-Eur, trvanie od 10 dní

     hliník a jeho zliatiny ZK 135-21 ( Z-M7 ) od 489,-Eur, trvanie od 10 dní

 - Zváranie v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou ( Argón ) TIG

     klasických ocelí ZK 141-1 ( Z-T1 ) od 449,-Eur, trvanie od 10 dní

     vysokolegovaných koróziivzdorných ocelí - nerezy ZK 141-8 ( Z-T3 ) od 529,-Eur, trvanie od 10 dní

     hliník a jeho zliatiny ZK 141-21 ( Z-T7 ) od 569,-Eur, trvanie od 15 dní

 

 Prípravné kurzy zvárania na skúšky podľa STN EN ISO 9606-1,2,3,4 a vystavenie európskeho zváračského certifikátu

Vyššie uvedené kurzy vykonávame na zváranie rúr a plechov rôznych priemerov a hrúbok, v rôznych polohách zvárania a na rôznych druhoch materiálov : nelegované a nízkolegované ocele, ocele s predohrevom a bez predohrevu, vysokolegované austenitické a feritické ocele, duplex ocele, oceľoliatiny a zliatiny pre rôzne odvetvia priemyslu

 

Zaškolenia

Ceny zaškolenia od 89,-Eur, trvanie 2 -5 dní v závislosti od druhu zaškolenia

 

Kondičné kurzy a tréningy zvárania plechov a rúr:

1. Zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou plechov a rúr – metóda 111

2. Zváranie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou plechov a rúr – metóda 135

3. Zváranie v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou plechov a rúr – metóda 141

4. Zváranie plameňom plechov a rúr – metóda 311

5. Spájkovanie plameňom plechov a rúr

Tréning pozostáva zo :

Zvárania kútových zvarov plechov v polohe PB                        - 8 hod

Zvárania kútových zvarov plechov v polohe PF                        - 8 hod

Zvárania kútových zvarov plechov v polohe PD                       - 8 hod

Zvárania tupých zvarov plechov v polohe PA                           - 8 hod

Zvárania tupých zvarov plechov v polohe PF                            - 8 hod

Zvárania tupých zvarov plechov v polohe PE                            - 8 hod

Zvárania tupých zvarov rúr v polohe PA                                    - 8 hod

Zvárania tupých zvarov rúr v polohe PC                                     - 8 hod

Zvárania tupých zvarov rúr v polohe H-L045                             -16 hod

 

Termín kurzu :

Apríl 2022 - 4.-7.4.2022, 11.-14.4.2022 a 21.-22.4.2022    -   spolu 10 dní

Máj 2022 - 3.-6.5.2022, 16.-19.5.2022 a 23.-24.5.2022    -   spolu 10 dní

Jún 2022 - 6.-9.6.2022, 14.-16.6.2022 a 18.-20.6.2022   -  spolu 10 dní

Júl 2022 - 4.-7.7.2022, 11.-13.7.2022 a 18.-20.7.2022   -  spolu 10 dní

 

Cena kurzu 72,-Eur/ deň

Spolu                 - 720,-Eur

DPH 20%           - 144,-Eur

Spolu                 -  864,-Eur

 

IČO : 41578406

IČ DPH : SK1031367216

DIČ : 1031367216

 

Ponúkame základné školenie - inštruktáže na vizuálnu kontrolu zvarov a čítanie výkresovej dokumentácie. Cena od 169,-Eur, trvanie od 16 hodín .

Cena kurzov, zaškolení a tréningov je bez DPH.

Kde sídlime

Chemlonská 1 Areál Chemes a.s. 066 01 Humenné